Toppers XII(CBSE)
2020-2021

PRABHAT SHUKLA 95.6% (Rank - 1)

VINAY KUMAR PRAJAPATI 94.8% (Rank - 2)

DRISHTI PATEL 94.2% (Rank - 3)

FAIQUA AFKAR JAFRI 94% (Rank - 4)

VIKAS KUMAR 93.4% (Rank - 5)

ARCHITA JAISWAL 93% (Rank - 6)

SHUBHI KESHARWANI 93% (Rank - 7)

RIYA KUSHWAHA 92.4% (Rank - 8)

TANU DWIVEDI 92.2% (Rank - 9)

HARSHIT KUMAR 92% (Rank - 10)